Choose language

Verkkomaksamisen ABC

Tutustu artikkelin avulla verkkomaksamisen sanastoon ja verkkomaksamisen saloihin.

fasaani metsässä

Ennen maksamisessa käytettiin esimerkiksi postiennakkoa tai annettiin tilinumero ostoksen yhteydessä. Onneksi nykyään on olemassa reaaliaikainen verkkomaksaminen. Kokosimme tähän artikkeliin tärkeimmät kohdat, mitä verkkomaksamisesta tulisi tietää.

Mitä tarkoittaa verkkomaksaminen?

Verkkomaksamisessa maksetaan digitaalisilla maksutavoilla verkossa. Verkkomaksaminen voi tapahtua monilla eri välineillä, kuten puhelimella tai tietokoneella. Pääsääntönä verkkomaksamisessa on se, että maksaminen todella tapahtuu verkossa, eli maksutapahtuma toteutetaan etämaksamisena, eikä kasvokkain, kuten kivijalkaliikkeessä.

Suomessa verkkomaksamisessa käytetään erityisesti suoria tilisiirtoja, jotka tapahtuvat verkkopankkipainikkeiden kautta. Kun katsotaan taas maailman suosituinta verkkomaksamisen maksutapaa, niin huomataan korttimaksujen ja korttimaksujen johdannaisten, kuten mobiilimaksutapojen, suosion suuruus. Eri maksutavoilla on tietenkin erilaiset maksamisen polut, mutta kaikkia verkkomaksutapoja yhdistää reaaliaikainen maksaminen verkossa.

 

Verkkomaksupalvelu helpottaa verkkomaksamista


Verkkomaksupalvelu on palvelu, joka välittää verkkomaksuja. Verkkomaksupalvelu on suunnattu verkkokauppiaalle tai yrittäjälle, joka tarvitsee sähköiset maksutavat esimerkiksi mobiiliapplikaatioon tai muuhun taustajärjestelmään. Verkkomaksupalvelua voivat siis hyödyntää myös muut kuin ns. perinteiset verkkokaupat. Kaikissa tapauksissa yrittäjä ei tarvitse edes mitään järjestelmää. Yrittäjä voi verkkomaksupalvelun kautta lähettää asiakkaalleen maksulinkin, josta asiakas pääsee maksamaan yrittäjän tarjoaman palvelun tai laskun. Verkkomaksupalveluksi mielletään Suomen markkinassa Visma Payn kaltaiset palvelut. Visma Pay yhdistää yhdelle sopimukselle useat eri verkkomaksutavat kauppiailleen.

vinkkilamppu

Mitä verkkokauppiaan tulisi tietää verkkomaksamisesta?

Verkkomaksamisella on iso merkitys verkkokauppiaan liiketoiminnassa. Verkkokauppiaan tulisi ottaa selvää verkkomaksamiseen liittyvistä asioista, kuten turvallisuudesta. Verkkomaksamisen voi ulkoistaa esimerkiksi Visma Payn kaltaiselle kumppanille, jolloin kumppani huolehtii myös verkkomaksamisen turvallisuudesta. Verkkokauppiaalle onkin usein hyödyllistä ulkoistaa verkkomaksupalveluntarjoaja ja ulkoistaminen tuo usein useita eri etuja. Etuja ovat turvallisuuden lisäksi esimerkiksi maksujen nopea käsittely ja laaja maksutapavalikoima.

visma-pay-kaverukset-800x600

Verkkomaksujen ulkoistaminen ja verkkokauppiaan muistilista

Kun verkkokauppias on ulkoistanut verkkomaksut kumppanilleen, tulisi verkkokauppiaan pohtia muutamia kohtia:

  1. Mitkä ovat asiakkaiden suosituimmat maksutavat? Esimerkiksi vaatekaupoille suositellaan laskutustapoja sekä ravintoloiden verkkokaupoille mobiilimaksutapoja. Verkkokauppiaan tulisi siis ottaa selvää, mitä maksutapoja asiakkaat odottavat ja vastata heidän odotuksiinsa.
  2. Mitkä ovat asiakkaiden maksamisen kynnyskivet? Mikäli asiakkaan maksutapahtuma tökkää aina samaan kohtaan, verkkokauppiaan tulisi miettiä mitä voidaan tehdä maksamisen helpottamiseksi.
  3. Verkkokauppiaan tulisi ottaa huomioon konversiot. Verkkokauppa tulisi optimoida niin, että ostamisen prosessi on tehty mahdollisimman helpoksi. Maksukokemuksella on iso merkitys konversioiden määrässä. Mitä helpompaa ja nopeampaa maksaminen verkossa on, sitä todennäköisemmin asiakas tuottaa verkkokauppiaalle myyntiä eli konversiota.
  4. Huomioon on otettava verkkokaupan turvallisuus, myös maksamisen näkökulmasta. Verkkokauppiaan tulee valita luotettava verkkomaksujen välittäjä ja huolehtia, että verkkokauppa on turvallinen. Lue lisää turvallisuudesta >>
  5. Verkkokauppiaan tulisi myös huolehtia siitä, miten palautuksia pystyy hallitsemaan kauppiasportaalista ja kuinka kirjanpito pidetään ajantasaisena. Verkkokauppamyynnit voi nyt myös automatisoida, kun yhdistät Visma Payn ja Netvisorin. Lue lisää >>

Verkkomaksamisen sanastoa

AIS eli Account Information Service viittaa maksupalveludirektiivi PSD2:n mukaiseen palveluun, joka mahdollistaa kolmansien osapuolien pääsyn asiakkaiden pankkitilin tietoihin ja tapahtumatietoihin. AIS kuvaa itse palvelua, joka tarjoaa laajennettuja taloudellisia tietoja ja palveluita. 

AISP eli Account Information Service Provider puolestaan viittaa itse palveluntarjoajaan, joka tarjoaa Account Information Services (AIS) -palveluja. AISP on yritys, organisaatio tai palveluntarjoaja, jolla on lupa ja valtuudet toimia kolmantena osapuolena, joka saa pääsyn asiakkaiden pankkitilin tietoihin ja tarjoaa niihin liittyviä palveluja.

Customer Initiated Transaction eli “asiakkaan toimesta aloitettu maksutapahtuma”. CIT liittyy tokenisoituun korttimaksamiseen. CIT maksutapahtumassa asiakas aloittaa maksun suorittamisen kauppiaalle tai palveluntarjoajalle omasta aloitteestaan. Tämä tarkoittaa, että maksu tapahtuu asiakkaan toiminnan seurauksena, kuten ostoksen tekemisen, tilauksen vahvistamisen tai laskun maksamisen yhteydessä.

CIT maksutapahtumaa kutsutaan myös pikaostamiseksi. Pikaostamisessa maksajan ei tarvitse syöttää maksukorttinsa tietoja uudelleen, mikäli hänen maksukortistaan on luotu tokeni ensimmäisellä maksukerralla. Maksaja on kuitenkin aktiivisesti mukana maksutapahtumassa, toisin kuin MIT maksutapahtumassa.

Authorization hold, on maksukortilla tehtävä väliaikainen varaus, joka tehdään ennen varsinaisen maksun suorittamista. Katevarauksen voimassaoloaika vaihtelee suuresti kortinmyöntäjien välillä. Katevaraus on yleinen käytäntö erityisesti korttimaksuissa hotelleissa, autovuokraamoissa, ravintoloissa ja muissa palveluyrityksissä.

Direktiiveillä säädetään tavoitteista, jotka kaikkien EU-maiden on toteutettava. Maat saavat kuitenkin itse päättää laeista, joilla nämä toteutetaan. Suomessa maksupalvelulailla on toteutettu EU:n maksupalveludirektiivien asettamia vaatimuksia.

Tutustu lisää maksupalveludirektiiviin >>

Merchant Initiated Transaction eli “kauppiaan toimesta aloitettu maksutapahtuma”. MIT liittyy tokenisoituun korttimaksamiseen. MIT maksutapahtumassa kauppias tai palveluntarjoaja aloittaa maksun veloittamisen asiakkaalta ilman välitöntä asiakkaan toimintaa. Tämä tarkoittaa, että maksu suoritetaan kauppiasyrityksen aloitteesta ennalta sovitun suostumuksen perusteella.

MIT maksutapahtumaa käytetään yleisesti tilanteissa, joissa asiakkaan on maksettava säännöllisiä tai toistuvia maksuja, kuten kuukausittaiset tilausmaksut, jäsenmaksut tai vuokrausmaksut. Tämäntyyppiset maksut ovat usein ennalta määriteltyjä ja tapahtuvat säännöllisin väliajoin ilman asiakkaan aktiivista osallistumista joka kerta.

PSD2 maksupalveludirektiivin mukana tullut termi. Eurooppalaisten pankkien tulee avata rajapintojaan kaikkien käytettäväksi. PSD2 maksupalveludirektiivin myötä tämäkin tuli pakolliseksi. Open bankingin tavoitteena on edistää innovaatiota, parantaa palvelujen laatua ja tarjota asiakkaille parempia taloudellisia ratkaisuja. Se pyrkii avaamaan pankkien perinteisesti suljetut järjestelmät ja luomaan yhteistyömahdollisuuksia pankkien ja kolmansien osapuolien välillä taloudellisen ekosysteemin kehittämiseksi.

Payment Initiation Service, pankkien tarjoama maksutoimeksiantorajapinta. PIS on maksupalveludirektiivi PSD2:n mukainen palvelu, joka mahdollistaa kolmansien osapuolien tarjoamat maksujen käynnistämispalvelut. PIS-palvelun avulla asiakas voi aloittaa maksutapahtuman suoraan omalta pankkitililtään kolmannen osapuolen sovelluksen tai verkkopalvelun kautta..

Payment Initiation Service Provider, maksutoimeksiantopalvelun tarjoaja. PISP on yritys, organisaatio tai palveluntarjoaja, joka tarjoaa PSD2-direktiivin mukaista Payment Initiation Service (PIS) -palvelua. PISP:llä on lupa ja oikeus käynnistää maksutapahtumia asiakkaiden puolesta suoraan heidän pankkitileiltään kolmannen osapuolen sovellusten tai verkkopalvelujen kautta.

Payment Services Directive 2, maksupalveludirektiivi. PSD2 on Euroopan union maksupalveludirektiivin päivitetty versio ja liittyy maksupalvelulain uudistukseen myös Suomessa. PSD2:n tavoitteena on luoda yhtenäiset pelisäännöt ja standardit maksupalveluiden tarjoamiselle EU:n alueella. Se pyrkii edistämään avoimuutta, turvallisuutta ja kilpailua maksualalla sekä tarjoamaan kuluttajille parempia maksuvaihtoehtoja ja suojaa.

Tutustu lisää finanssivalvonnan sivuilta >>

R2P on maksupalvelujen käsite, joka viittaa maksunpyyntöön tai maksun aloittamiseen, joka tehdään maksun vastaanottajan aloitteesta. Se tarjoaa käytännön mekanismin, jossa laskun tai maksupyynnön saaja voi pyytää maksun suorittamista toiselta osapuolelta. Esimerkiksi mikäli lähetetään maksulinkki tai maksupyyntö asiakkaalle niin, ettei hän ole paikalla itse tilanteessa. Verkkokaupassa tämä toimintamalli voisi näkyä niin, että asiakas antaa tilinumeronsa tai puhelinnumeronsa ja verkkokauppa lähettää maksupyynnön asiakkaalleen ja asiakas hyväksyy sen verkkopankistaan.

Strong Customer Authentication, kattotermi vahvalle tunnistautumiselle. SCA vaaditaan maksutapahtumien yhteydessä PSD2-direktiivin (Payment Services Directive 2) mukaisesti. SCA on menetelmä, joka vahvistaa asiakkaan henkilöllisyyden vahvasti ja auttaa suojaamaan maksutapahtumissa petoksilta.

SCA:n tarkoituksena on lisätä maksutapahtumien turvallisuutta ja estää petoksia. Vahva tunnistaminen auttaa varmistamaan, että vain oikeat henkilöt voivat suorittaa maksuja ja käyttää maksupalveluita.

Verkkopankkiin kirjautuminen omien verkkotunnusten ja tunnistussovelluksen avulla on esimerkki vahvasta tunnistautumisesta. Suomessa eniten käytetyt vahvan tunnistautumisen keinot ovat mobiilivarmenne ja pankkien tarjoamat tunnistautumismenetelmät.

SEPA Request to Pay on maksupalvelujen käsite, joka viittaa maksunpyyntöön tai maksun aloittamiseen SEPA-maksualueella. SEPA (Single Euro Payments Area) on euroalueen sisäinen maksualue, joka helpottaa euroalueella tapahtuvia rahansiirtoja yhtenäisten sääntöjen ja standardien avulla.

SEPA Request to Pay -käsite perustuu SEPA-maksualueen yhtenäisiin sääntöihin ja standardeihin, joiden tarkoituksena on helpottaa maksuliikennettä euroalueella. SEPA Request to Pay mahdollistaa maksun vastaanottajille tehokkaan tavan lähettää maksupyyntöjä SEPA-yhteensopivilla maksutavoilla ja tarjoaa maksun suorittajille joustavuutta maksujen hyväksymisessä ja suorittamisessa SEPA-maksualueella.

Toistuvaisveloitukset ovat maksutapahtumia, jotka suoritetaan säännöllisesti ennalta määritellyin väliajoin. Toistuvaisveloituksissa asiakas voi antaa suostumuksensa säännöllisten maksujen tekemiseen ensimmäisellä veloituskerralla. Suostumuksen jälkeen veloitus tapahtuu jatkossa ilman manuaalista maksutietojen syöttöä. Veloitus tapahtuu Visma Payn rajapinnassa tokenisoiduilla korteilla.

Maksutapahtuma, jossa on käytetty jotakin maksutapaa.

3D Secure on vahvan tunnistautumisen protokolla. Protokolla tarjoaa lisäsuojaa verkkokauppojen maksutapahtumille. 3DS on kehitetty tarjoamaan lisätunnistusvaihe korttimaksuille ja vähentämään petollisten maksutapahtumien määrää.